Students' Showcase
   

Computer Literacy Masterpieces


1A Tang Pak Hei Duncan

1B Chan Lok

2C Lam Shun Yu Marcus

3A Tse Cheuk Ting

3C Liang Wen Bo

4A Yu Man Hoi

4C Kar Kung In Travis

5B Cheung Ching Ho